NÉT ĐẸP CON NGƯỜI NHẬT BẢN

NÉT ĐẸP CON NGƯỜI NHẬT BẢN

Do lỡ làm hỏng chuông xe đạp của người khác nên đã viết giấy xin lỗi và để lại tiền đền (1000 Yên khoảng 200.000 VND)

NÉT ĐẸP CON NGƯỜI NHẬT BẢN
Do lỡ làm hỏng chuông xe đạp của người khác nên đã viết giấy xin lỗi và để lại tiền đền (1000 Yên khoảng 200.000 VND)
  Để lại tin nhắn